ACCÉS CLIENTS   
Suport
PARLEM?   93 817 40 25


  He llegit i accepto la Política de privacitat

  17/05/2023

  Posicionament de pàgines web a Catalunya

  POSICIONAMENT WEB CATALUNYA

  El posicionament de pàgines web és un terme que es refereix a la capacitat d’una pàgina web per a aparèixer en els primers resultats dels motors de cerca, com Google, quan un usuari busca informació relacionada amb els productes o serveis que ofereix la pàgina. És a dir, es tracta de la ubicació que ocupa una pàgina web en els resultats de cerca per a una determinada paraula clau.

  En aquest post, aprofundirem en els factors que influeixen en el posicionament web d’una pàgina i en les tècniques i eines que podem utilitzar per a millorar el nostre posicionament en els motors de cerca. A continuació, presentem els objectius d’aquest post:

  • Explicar els principals factors que influeixen en el posicionament web, tant els factors on-page com els factors off-page.

  • Oferir consells pràctics per a millorar el posicionament web d’una pàgina, tenint en compte aquests factors.

  • Presentar tècniques més avançades per a millorar el posicionament web, com l’optimització per a dispositius mòbils o l’optimització de l’experiència de l’usuari.

  • Proporcionar eines útils per a analitzar i fer seguiment al posicionament web de la nostra pàgina.

  Esperem que aquest post li resulti útil per a millorar el posicionament web de la seva pàgina i, per tant, augmentar la visibilitat i l’èxit de la seva empresa.

  posicionar pàgina empresa

  Què és el posicionament web?

  El posicionament web és un aspecte fonamental en l’estratègia de màrqueting digital de qualsevol empresa, ja que permet augmentar la visibilitat de la pàgina i, per tant, la possibilitat de captar nous clients. Si una pàgina web no apareix en els primers resultats de cerca, és molt probable que els usuaris no la trobin i, per tant, no la visitin. Per aquest motiu, el posicionament web s’ha convertit en una de les principals preocupacions dels responsables de màrqueting digital.

  Per a entendre millor el concepte de posicionament web, és important conèixer els dos tipus de posicionament que existeixen: el posicionament on-page i el posicionament off-page.

  El posicionament on-page es refereix a aquells factors que es poden controlar directament en la pàgina web, com la qualitat del contingut, l’estructura del lloc web, l’ús de paraules clau i l’optimització d’imatges. Aquests factors són fonamentals perquè els motors de cerca puguin entendre de què tracta la pàgina i, per tant, mostrar-la en els resultats de cerca quan un usuari busca informació relacionada amb el seu contingut.

  D’altra banda, el posicionament off-page es refereix a aquells factors que estan relacionats amb la presència i reputació de la pàgina web en altres llocs web, com el número i qualitat dels enllaços externs i la presència en xarxes socials. Aquests factors també són importants perquè els motors de cerca puguin determinar la qualitat i rellevància de la pàgina en relació amb el seu contingut i el seu sector.

  Per tant, el posicionament web és una combinació de factors on-page i off-page que permeten millorar la visibilitat i el posicionament d’una pàgina web en els motors de cerca. És important tenir en compte que el SEO no és una tasca a curt termini, sinó que requereix d’una estratègia a llarg termini i de la implementació de diferents tècniques per a millorar el posicionament de la pàgina web de manera constant.

  COM POSICIONAR PÀGINES WEB

  Factors de posicionament on-page

  Els factors de posicionament on-page són aquells que estan directament relacionats amb el contingut i l’estructura de la seva pàgina web. Aquests factors són fonamentals perquè els motors de cerca puguin entendre de què tracta la seva pàgina i, per tant, puguin mostrar-la en els resultats de cerca quan un usuari busca informació relacionada amb el seu contingut.

  A continuació, li presentem els principals factors de posicionament on-page que ha de tenir en compte per a millorar el posicionament de la seva pàgina web:

  1. Contingut rellevant i de qualitat: El contingut és el factor més important en el posicionament web. És fonamental que el contingut de la seva pàgina sigui rellevant per a l’usuari i estigui actualitzat i ben redactat. A més, és important que el contingut sigui original i no estigui duplicat en altres pàgines.

  2. Paraules clau: Les paraules clau són els termes que els usuaris utilitzen per a buscar informació en els motors de cerca. És fonamental que la seva pàgina inclogui les paraules clau rellevants per al seu negoci, tant en el contingut com en els encapçalats.

  3. Estructura del lloc web: L’estructura del lloc web també és un factor important en el posicionament. És fonamental que la seva pàgina tingui una estructura lògica i fàcil de seguir per a l’usuari i els motors de cerca. Per a això, és recomanable utilitzar una jerarquia d’encapçalats, en la qual els títols principals siguin els encapçalats H1 i els subtítols siguin els encapçalats H2, H3, etc. També és important utilitzar una estructura d’URL amigable, que inclogui paraules clau rellevants i sigui fàcil de recordar per a l’usuari.

  4. Ús de paraules clau: Com esmentem anteriorment, les paraules clau són fonamentals per al posicionament web. És important incloure les paraules clau en el títol de la pàgina, en el contingut, en els encapçalats i en la meta descripció. No obstant això, és important no abusar de les paraules clau i assegurar-se que s’integren de manera natural en el contingut.

  5. Optimització d’imatges: Les imatges també són un aspecte important en el posicionament web. És fonamental que les imatges estiguin optimitzades per al seu ús en la pàgina web, és a dir, que tinguin una grandària adequada i estiguin comprimides perquè no afectin la velocitat de càrrega de la pàgina. A més, és recomanable incloure paraules clau en el nom de l’arxiu i en l’etiqueta “alt” de la imatge, perquè els motors de cerca puguin entendre de què tracta la imatge.

  Per a millorar el posicionament on-page de la seva pàgina web, li recomanem:

  • Utilitzar paraules clau rellevants en el títol de la pàgina i en els encapçalats.

  • Incloure les paraules clau en el contingut, de manera natural i coherent.

  • Utilitzar una estructura d’URL amigable i fàcil de recordar.

  • Utilitzar una estructura lògica d’encapçalats.

  • Optimitzar les imatges per al seu ús en la pàgina web.

  • Assegurar-se que el contingut és rellevant, de qualitat i està actualitzat.

  • Evitar el contingut duplicat i l’ús excessiu de paraules clau.

  Factors de posicionament off-page

  Els factors de posicionament off-page són aquells que estan relacionats amb la presència i reputació de la seva pàgina web en altres llocs web. Aquests factors són fonamentals perquè els motors de cerca puguin determinar la qualitat i rellevància de la seva pàgina en relació amb el seu contingut i el seu sector.

  A continuació, li presentem els principals factors de posicionament off-page que ha de tenir en compte per a millorar el posicionament de la seva pàgina web:

  1. Enllaços externs de qualitat: Els enllaços externs són aquells que provenen d’altres llocs web i apunten a la seva pàgina. És fonamental que aquests enllaços siguin de qualitat i estiguin relacionats amb el contingut de la seva pàgina. Com més rellevants i autoritzats siguin els llocs que apunten a la seva pàgina, millor serà el seu posicionament.

  2. Presència en xarxes socials: La presència de la seva pàgina en les xarxes socials també és un factor important en el posicionament off-page. Com més gran sigui la seva presència en les xarxes socials i major sigui el nombre de seguidors i compartits, més rellevant serà la seva pàgina i millor serà el seu posicionament.

  Consells per a millorar el posicionament off-page:

  • Treballar en la generació d’enllaços externs de qualitat, mitjançant la creació de contingut valuós i compartible i la participació en esdeveniments i activitats relacionades amb el seu sector.

  • Promocionar la seva pàgina i el seu contingut en les xarxes socials, a través de publicacions, anuncis i campanyes de màrqueting en xarxes socials.

  • Establir col·laboracions amb altres llocs web i empreses relacionades amb el seu sector, per a generar enllaços externs i promocionar la seva pàgina de manera conjunta.

  • Monitorar i controlar els enllaços externs que apunten a la seva pàgina, per a assegurar-se que siguin de qualitat i no perjudiquin el seu posicionament.

  Tècniques de posicionament avançades

  A més dels factors de posicionament on-page i off-page, existeixen tècniques més avançades que poden millorar significativament el posicionament de la seva pàgina web en els motors de cerca. Aquestes tècniques estan relacionades amb l’optimització per a dispositius mòbils, la velocitat de càrrega del lloc i l’optimització de l’experiència de l’usuari.

  A continuació, li presentem les principals tècniques de posicionament avançades que ha de tenir en compte per a millorar el posicionament de la seva pàgina web:

  1. Optimització per a dispositius mòbils: Actualment, la majoria dels usuaris accedeixen a internet des de dispositius mòbils. Per tant, és fonamental que la seva pàgina estigui optimitzada per a dispositius mòbils, és a dir, que tingui un disseny responsive que s’adapti automàticament a la grandària de pantalla del dispositiu. Si la seva pàgina no està optimitzada per a dispositius mòbils, pot perdre una gran quantitat de trànsit i afectar negativament el seu posicionament en els motors de cerca.

  2. Velocitat de càrrega del lloc: La velocitat de càrrega del lloc és un altre factor important en el posicionament web. Si la seva pàgina triga molt a carregar, els usuaris poden abandonar-la abans que carregui per complet, la qual cosa afecta negativament el seu posicionament. És important optimitzar la velocitat de càrrega del lloc, mitjançant tècniques com la compressió d’imatges, l’eliminació de plugins innecessaris i l’optimització del codi HTML i CSS.

  3. Optimització de l’experiència de l’usuari: L’optimització de l’experiència de l’usuari és un factor cada vegada més important en el posicionament web. Els motors de cerca valoren positivament les pàgines que ofereixen una experiència d’usuari satisfactòria i rellevant. Per a això, és important oferir un contingut de qualitat, una estructura lògica de la pàgina, una navegació intuïtiva i fàcil, i una bona usabilitat.

  Consells per a implementar aquestes tècniques de manera efectiva:

  • Utilitzar un disseny responsive per a la seva pàgina web, que s’adapti automàticament a la grandària de pantalla del dispositiu.

  • Optimitzar la velocitat de càrrega del lloc, mitjançant tècniques com la compressió d’imatges i l’eliminació de plugins innecessaris.

  • Proporcionar una experiència d’usuari satisfactòria, mitjançant un contingut de qualitat, una estructura lògica de la pàgina, una navegació intuïtiva i fàcil, i una bona usabilitat.

  • Realitzar proves periòdiques de la seva pàgina en diferents dispositius i navegadors, per a assegurar-se que està optimitzada per a tots els usuaris.

  Preguntes freqüents

  Quant temps triga a veure’s resultats en una estratègia de SEO?

  El SEO és una tasca a llarg termini i els resultats poden trigar a veure’s. Els motors de cerca poden trigar setmanes o fins i tot mesos a indexar una pàgina web i mostrar-la en els resultats de cerca. A més, la competència en el sector i la qualitat del contingut i les tècniques de SEO utilitzades poden afectar al mateix temps que es triga a veure resultats. Per tant, és important tenir en compte que el SEO és una tasca que requereix d’una estratègia a llarg termini i de la implementació de diferents tècniques per a millorar el posicionament de manera constant.

  Quina és la diferència entre SEU On-page i Off-page?

  El SEO On-page es refereix a totes les tècniques i estratègies que s’utilitzen dins de la pàgina web per a millorar el posicionament en els motors de cerca, com l’optimització del contingut, l’estructura del lloc web i l’ús de paraules clau. El SEO Off-page es refereix a totes les tècniques i estratègies que s’utilitzen fora de la pàgina web per a millorar el posicionament, com la creació d’enllaços externs i la presència en xarxes socials. Totes dues tècniques són importants per a millorar el posicionament d’una pàgina web i han de ser utilitzades de manera conjunta per a obtenir els millors resultats.

  Per què és important la qualitat del contingut per al SEO?

  La qualitat del contingut és un dels factors més importants per al SEO. Els motors de cerca busquen oferir als usuaris contingut rellevant i de qualitat en els resultats de cerca. Per tant, si una pàgina web ofereix contingut de baixa qualitat, és molt probable que no aparegui en els primers resultats de cerca. A més, el contingut de qualitat pot augmentar el temps de permanència en la pàgina i la taxa de conversió de clients. És important oferir contingut rellevant i de qualitat per a millorar el posicionament d’una pàgina web i augmentar la seva visibilitat i conversió de clients.

  Eines per a l’anàlisi i seguiment del posicionament

  Per a millorar el posicionament de la seva pàgina web, és fonamental comptar amb eines que li permetin analitzar i fer seguiment al seu posicionament en els motors de cerca. A continuació, li presentem algunes eines útils per a aquest fi:

  1. Google Analytics: Google Analytics és una eina gratuïta de Google que permet analitzar el trànsit del seu lloc web, conèixer el comportament dels usuaris i mesurar el rendiment del seu lloc web. Amb Google Analytics, pot conèixer el nombre de visites, el temps de permanència en la pàgina, les pàgines més visitades i moltes altres mètriques útils per a entendre el rendiment del seu lloc web.

  2. Google Search Console: Google Search Console és una altra eina gratuïta de Google que permet conèixer l’estat d’indexació del seu lloc web i detectar possibles errors i problemes de rastreig. Amb aquesta eina, pot conèixer el nombre d’impressions i clics en la seva pàgina, les paraules clau més utilitzades per a arribar a la seva pàgina i els errors de rastreig.

  3. SEMrush: SEMrush és una eina de pagament que permet analitzar el posicionament de la seva pàgina web en els motors de cerca i conèixer la posició de la seva pàgina en relació amb les paraules clau rellevants per al seu negoci. Amb SEMrush, pot conèixer el trànsit orgànic de la seva pàgina, les paraules clau més utilitzades pels seus competidors i realitzar una anàlisi detallada de la competència.

  Consells per a interpretar i utilitzar la informació que proporcionen aquestes eines:

  • Utilitzi aquestes eines de manera regular per a conèixer l’estat del seu posicionament i realitzar millores en la seva pàgina web.

  • Analitzi les dades proporcionades per aquestes eines de manera crítica i realitzi interpretacions rellevants per al seu negoci.

  • Utilitzi les dades proporcionades per aquestes eines per a identificar oportunitats de millora i desenvolupar estratègies per a millorar el seu posicionament.

  • Compari el seu posicionament amb el dels seus competidors i realitzi anàlisis comparatives per a conèixer les seves fortaleses i febleses.

  En definitiva, les eines per a l’anàlisi i seguiment del posicionament són fonamentals per a millorar el posicionament de la seva pàgina web.

  POSICIONAMENT SEO DE PÀGINES A INTERNET

  GESTINET i els seus serveis de posicionament web

  En GESTINET, empresa experta a posicionar pàgines web i a crear estratègies de màrqueting en línia, oferim serveis de posicionament web basats en bones pràctiques, metodologia contrastada i experts en estratègies SEO nacional i internacional. El nostre objectiu és ajudar les empreses a millorar la seva visibilitat en els motors de cerca i, per tant, augmentar el seu trànsit i conversió de clients.

  La nostra metodologia consisteix a analitzar les necessitats i objectius de cada client per a confeccionar una proposta a mesura sobre l’estratègia SEO On-page i Off-page més adequada. Comptem amb una gran experiència en aquest sector i una gran quantitat de clients que confien en el nostre servei de posicionament en cercadors.

  A GESTINET, entenem que el SEO no és una tasca a curt termini, sinó que requereix d’una estratègia a llarg termini i de la implementació de diferents tècniques per a millorar el posicionament de manera constant. Per tant, la nostra filosofia és tractar el posicionament web com una metodologia constant i una manera de fer les coses en cada disseny web, optimització web i projecte.

  A més, a GESTINET ens assegurem d’utilitzar tècniques i estratègies SEO contrastades i vigents, amb les màximes garanties d’èxit i sense riscos. Mai hem tingut una pàgina web penalitzada i en tots els casos realitzem una estratègia SEO a mesura amb les màximes garanties per a consolidar els objectius marcats.

  A continuació, li mostrarem una relació de poblacions més rellevants de Catalunya en les quals oferim servei de posicionament web:

   

  Posicionament web Barcelona

  Posicionament web Tarragona

  Posicionament web Lleida

  Posicionament web Girona

  Posicionament web Sitges

  Posicionament web Igualada

  Posicionament web Vilafranca

  Posicionament web Vilanova

  Posicionament web Esparreguera

  Posicionament web Rubí

  Posicionament web Esplugues de Llobregat

  Posicionament web l’Hospitalet de Llobregat

  Posicionament web Cornellà de Llobregat

  Posicionament web El Prat de Llobregat

  Posicionament web Sant Joan Despí

  Posicionament web Sant Boi de Llobregat

  Posicionament web Mataró

  Posicionament web Badalona

  Posicionament web Sant Cugat del Vallès

  Posicionament web Cerdanyola del Vallès

  Posicionament web Sabadell

  Posicionament web Terrassa

  Posicionament web Manresa

  Posicionament web Granollers

  Posicionament web Parets del Vallès

  Posicionament web Martorell

  Posicionament web Vallirana

  Posicionament web Castelldefels

  Posicionament web Reus

  Posicionament web Valls

  Contacti amb GESTINET i millori el seu posicionament web

  Si està interessat a millorar el posicionament de la seva pàgina web, no dubti a contactar amb GESTINET. Oferim serveis de posicionament web basats en bones pràctiques, metodologia contrastada i experts en estratègies SEO nacional i internacional.

  El nostre equip professional analitzarà les seves necessitats i objectius per a confeccionar una proposta a mesura sobre l’estratègia SEO On-page i Off-page més adequada. Comptem amb una gran experiència en el sector i una gran quantitat de clients satisfets amb els nostres resultats demostrables.

  A GESTINET, entenem que el SEO és una tasca a llarg termini i que requereix d’una estratègia constant i la implementació de diferents tècniques per a millorar el posicionament de manera constant. Per tant, podem ajudar-lo a desenvolupar i dur a terme una estratègia SEO a llarg termini perquè pugui millorar la visibilitat i el posicionament de la seva pàgina web en els motors de cerca.

  Si necessita millorar el seu posicionament web i està buscant un equip professional i experimentat que el pugui ajudar, no dubti a contactar amb GESTINET. Estem a la seva disposició per a ajudar-lo a millorar la seva presència en línia i augmentar el seu trànsit i conversió de clients.

   

  Rate this post

  Gestinet, el seu partner 360º amb les millors solucions professionals.

  SEO Posicionament Web
  Rate this post