ACCÉS CLIENTS   
Suport
PARLEM?   93 817 40 25


  He llegit i accepto la Política de privacitat

  08/07/2024

  Senyals que una pàgina web necessita un manteniment urgent

  MANTENIMENT DE PÀGINES WEB


  Una pàgina web no és simplement una targeta de presentació digital; és una eina vital per a atreure i retenir clients, generar vendes i enfortir la marca.

  No obstant això, molts propietaris passen per alt la importància del manteniment regular. Descurar aquesta tasca pot resultar en problemes greus que afecten el rendiment, la seguretat i la credibilitat del teu lloc web.

  Abans d’explorar els senyals que indiquen que el teu lloc web necessita un manteniment urgent, és important entendre en què consisteix el manteniment web i per què és fonamental.

   

  Què és el Manteniment Web?

  El manteniment web és un conjunt d’accions i processos destinats a garantir que un lloc web funcioni de manera òptima i segura. Aquest procés implica diverses tasques tècniques i de contingut que han de realitzar-se regularment per a mantenir el lloc actualitzat i lliure d’errors.

   

  Tasques Comunes en el Manteniment Web

  Actualització de Software i Plugins:

  Mantenir actualitzat el CMS (Sistema de Gestió de Continguts) i els plugins és crucial per a evitar vulnerabilitats i assegurar la compatibilitat amb noves tecnologies.

  Monitoratge de Seguretat:

  Implementar i actualitzar mesures de seguretat, com firewalls i certificats SSL, per a protegir el lloc de possibles atacs cibernètics.

  Optimització de la Velocitat:

  Millorar el temps de càrrega del lloc mitjançant l’optimització d’imatges, minificació d’arxius CSS i JavaScript, i l’ús de xarxes de lliurament de continguts (CDN).

  Correcció d’Errors:

  Identificar i solucionar errors tècnics com a enllaços trencats, pàgines no trobades (404) i formularis que no funcionen correctament.

  Actualització de Continguts:

  Revisar i actualitzar el contingut del lloc per a mantenir-lo rellevant i atractiu per als visitants.

   

  Freqüència del Manteniment de Pàgines Web

  El manteniment web no és una tasca única; ha de realitzar-se de manera contínua. La freqüència de les tasques de manteniment pot variar depenent de la grandària i la complexitat del lloc web, però generalment es recomana:

  • Diàriament: Monitoratge de seguretat i suport de dades.
  • Setmanalment: Actualització de plugins i correcció d’errors menors.
  • Mensualment: Revisió de la velocitat del lloc i optimització de rendiment.
  • Trimestralment: Auditoria de seguretat i revisió exhaustiva de contingut.

   

  La seva importància per a la Funcionalitat d’una Pàgina

  El manteniment web és fonamental per a assegurar que un lloc funcioni correctament i compleixi amb els objectius del negoci. Ignorar aquesta tasca pot tenir conseqüències negatives tant a curt com a llarg termini.

   

  I, Quins són els seus Beneficis?

  Millora del Rendiment:

  Un lloc ben mantingut càrrega més ràpid i ofereix una millor experiència d’usuari, la qual cosa pot incrementar el temps de permanència i la taxa de conversió.

  Augment de la Seguretat:

  Actualitzar regularment el software i els plugins redueix el risc de vulnerabilitats i atacs cibernètics, protegint tant les dades del lloc com la informació dels usuaris.

  Optimització per a Motors de Cerca (SEO):

  Mantenir el contingut actualitzat i corregir errors tècnics ajuda a millorar el posicionament en els motors de cerca, augmentant la visibilitat del lloc.

  Fidelització d’Usuaris:

  Un lloc web que funciona sense problemes i ofereix contingut rellevant i actualitzat millora la satisfacció i la fidelització dels visitants.

   

  EMPRESA PER A ACTUALITZAR I MANTENIR PÀGINES WEB

  Conseqüències de No Mantenir Correctament una Pàgina web

  Rendiment Decreixent:

  L’acumulació de problemes tècnics i contingut desactualitzat pot alentir el lloc i oferir una mala experiència d’usuari.

  Vulnerabilitat a Atacs:

  Els llocs que no es mantenen actualitzats són més propensos a ser atacats per hackers, la qual cosa pot resultar en la pèrdua de dades i danys a la reputació.

  Pèrdua de Trànsit i Clients:

  Un lloc web lent, insegur o amb contingut irrellevant pot espantar als visitants, resultant en una disminució del trànsit i la pèrdua de clients potencials.

  Penalitzacions en Motors de Cerca:

  Els errors tècnics i el contingut duplicat o irrellevant poden portar a penalitzacions per part dels motors de cerca, afectant negativament el posicionament del lloc.

   

  I Quan Realitzar-ho?

  El manteniment web ha de ser una pràctica contínua, però hi ha moments específics en els quals és especialment crucial:

  Llançament de Noves Funcionalitats

  Cada vegada que s’afegeix una nova funcionalitat o es realitza una actualització significativa en el lloc, és vital realitzar un manteniment exhaustiu per a assegurar-se que tot funcioni correctament i no es generin conflictes amb les parts existents del lloc.

  Augment en el Trànsit

  Si el teu lloc web experimenta un augment significatiu en el trànsit, és important revisar i optimitzar el rendiment per a manejar l’increment de visites sense afectar la velocitat i l’estabilitat del lloc.

  Canvis en l’Algorisme de Google

  Els canvis en l’algorisme de Google poden afectar el posicionament del teu lloc web. És crucial revisar i ajustar les estratègies de SEU i el contingut del lloc per a alinear-se amb les noves directrius i mantenir o millorar el posicionament en els resultats de cerca.

  Reports d’Errors per Usuaris

  Si reps reports d’errors o problemes tècnics per part dels usuaris, és un senyal clar que necessites realitzar un manteniment immediat per a corregir aquests problemes i assegurar una experiència d’usuari satisfactòria.

  Períodes Regulars

  Fins i tot si no es presenten problemes visibles, establir un calendari regular de manteniment és una bona pràctica per a prevenir possibles problemes i mantenir el lloc en òptimes condicions. Això pot incloure revisions diàries, setmanals, mensuals i trimestrals, com es va esmentar anteriorment.

   

  Quins són els senyals més importants que indiquen que el teu lloc web necessita un manteniment urgent?

  Lentitud en la Càrrega del Lloc web

  • Temps de Càrrega Estès

  Un dels indicadors més clars que el teu lloc web necessita manteniment és un temps de càrrega prolongat. Els usuaris esperen que un lloc web carregui en menys de tres segons. Si el teu lloc triga més a carregar-se, és probable que els visitants abandonin abans de veure el teu contingut.

  Punts Clau:

  • Revisió de Plugins i Scripts: Els plugins i scripts desactualitzats o innecessaris poden alentir significativament el teu lloc. És important revisar-los i eliminar-los si ja no són útils.
  • Optimització d’Imatges: Les imatges d’alta resolució sense optimitzar poden incrementar el temps de càrrega. Utilitza eines de compressió per a reduir la seva grandària sense perdre qualitat.
  • Servidor de Hosting: Un servidor sobrecarregat o de baixa qualitat pot ser la causa de la lentitud. Considera canviar a un proveïdor de hosting més eficient.

   

  Proves de Velocitat

  Eines com Google PageSpeed Insights o GTmetrix poden ajudar-te a identificar problemes específics que estan causant lentitud. Aquestes eines ofereixen recomanacions detallades per a millorar el rendiment del teu lloc web.

  Punts Clau:

  • Minificació d’Arxius: Reduir la grandària d’arxius CSS, JavaScript i HTML.
  • Caixet del Navegador: Configurar l’emmagatzematge en caixet del navegador perquè els recursos estàtics s’emmagatzemin localment en el dispositiu de l’usuari.
  • Xarxa de Lliurament de Continguts (CDN): Utilitzar una CDN per a distribuir el contingut del teu lloc web des de servidors pròxims als usuaris, reduint el temps de càrrega.

   

  Problemes de Seguretat

  • Atacs i Vulnerabilitats

  Un lloc web desactualitzat és més vulnerable a atacs cibernètics. Les bretxes de seguretat poden comprometre les dades dels teus clients i danyar la reputació del teu negoci.

  Punts Clau:

  • Actualització de Software: Assegura’t que el CMS (Sistema de Gestió de Continguts), els plugins i els temes estiguin sempre actualitzats.
  • Certificat SSL: Verifica que el teu lloc web utilitzi HTTPS en lloc d’HTTP per a xifrar la informació transmesa.
  • Escaneig de Seguretat: Realitza escanejos de seguretat periòdics per a detectar i corregir vulnerabilitats.

   

  Malware i Spam

  La presència de malware o spam en el teu lloc web no sols pot afectar la seva funcionalitat, sinó també portar al fet que el teu lloc sigui bloquejat pels motors de cerca.

  Punts Clau:

  • Plugins de Seguretat: Utilitza plugins de seguretat com Wordfence o Sucuri per a protegir el teu lloc.
  • Revisió de Comentaris i Formularis: Monitora i filtra els comentaris i les entrades de formularis per a evitar el spam.

   

  Experiència d’Usuari Deficient

  • Disseny Desactualitzat

  Un disseny web antiquat pot allunyar als usuaris i reduir la credibilitat del teu lloc.

  Punts Clau:

  • Disseny Responsiu: Assegura’t que el teu lloc sigui compatible amb dispositius mòbils i tauletes.
  • Interfície Intuïtiva: La navegació ha de ser fàcil i lògica, amb menús clars i accessibles.
  • Actualització de Continguts: Mantingues el contingut fresc i rellevant per a mantenir l’interès dels usuaris.

   

  Errors Tècnics

  Errors tècnics com a enllaços trencats, pàgines 404 i formularis que no funcionen correctament poden frustrar als usuaris i fer que abandonin el teu lloc.

  Punts Clau:

  • Monitoratge d’Errors: Utilitza eines com Google Search Console per a identificar i corregir errors tècnics.
  • Proves Regulars: Realitza proves periòdiques en diferents navegadors i dispositius per a assegurar que tot funcioni correctament.
  • Feedback d’Usuaris: Recull i analitza el feedback dels usuaris per a identificar àrees de millora.

   

  Caiguda en el Posicionament en Cercadors

  • Problemes de SEO

  Si notes una disminució en el trànsit orgànic, és possible que el teu lloc web tingui problemes de SEO que necessitin atenció urgent.

  Punts Clau:

  • Contingut Duplicat: Assegura’t que no hagi contingut duplicat en el teu lloc, ja que això pot penalitzar el teu rànquing en els motors de cerca.
  • Optimització de Paraules Clau: Revisa i actualitza les paraules clau perquè siguin rellevants i estiguin alineades amb les cerques actuals dels usuaris.
  • Etiquetes i Metadades: Verifica que totes les pàgines tinguin etiquetes i metadades adequades i optimitzades.

   

  Penalitzacions

  Les penalitzacions dels motors de cerca, com Google, poden resultar de pràctiques de SEO indegudes o contingut inapropiat.

  Punts Clau:

  • Auditories SEO: Realitza auditories SEO periòdiques per a identificar i corregir problemes.
  • Pràctiques Ètiques de SEO: Evita l’ús de tècniques de black hat SEO que puguin portar a penalitzacions.

   

  Desactualització del Contingut

  • Informació Incorrecta o Irrellevant

  El contingut desactualitzat pot fer una mala impressió als visitants i afectar negativament la imatge de la teva marca.

  Punts Clau:

  • Revisió Periòdica: Estableix un calendari per a revisar i actualitzar el contingut regularment.
  • Actualitzacions de Notícies i Blog: Mantingues les seccions de notícies i blog actives amb contingut fresc i rellevant.

   

  Falta d’Innovació

  Si el teu lloc web no reflecteix les últimes tendències i avanços en la teva indústria, pot semblar antiquat i poc professional.

  Punts Clau:

  • Recerca de Competència: Revisa els llocs dels teus competidors per a identificar àrees de millora i innovació.
  • Incorporació de Noves Tecnologies: Considera la integració de noves tecnologies i característiques que puguin millorar l’experiència de l’usuari.

   

  Si detectes algun dels senyals esmentats en aquest post, és hora de prendre mesures urgents per a realitzar el manteniment necessari.

  En aquest sentit, s’ha de tenir al costat a una empresa experta per a poder controlar i actualitzar constantment la pàgina.

   

  Empresa per a Mantenir Pàgines Web

  Comptar amb una empresa professional per al manteniment de pàgines web, com GESTINET, és crucial per a garantir que el teu lloc web es mantingui en òptimes condicions.

  Les empreses especialitzades en manteniment web disposen dels coneixements tècnics i l’experiència necessària per a abordar una àmplia gamma de tasques, des de l’actualització de software i l’optimització del rendiment, fins a la implementació de mesures de seguretat avançades.

  Aquestes empreses també estan al corrent de les últimes tendències i canvis en la indústria, la qual cosa els permet aplicar les millors pràctiques i tecnologies emergents per a mantenir el teu lloc competitiu i segur.

  En aquest sentit, oferim serveis de monitoratge continu, actualitzacions regulars i suport tècnic, assegurant que qualsevol problema s’abordi de manera ràpida i eficient. Això no sols millora l’experiència dels usuaris que visiten el teu lloc, sinó que també protegeix la teva inversió digital i reforça la credibilitat de la teva marca.

  Contacta amb nosaltres si necessites més informació.

  Rate this post

  Gestinet, el seu partner 360º amb les millors solucions professionals.

  SEO Posicionament Web
  Rate this post