ACCÉS CLIENTS   
Suport
PARLEM?   93 817 40 25


  He llegit i accepto la Política de privacitat

  Serveis de Manteniment Informàtic: Garanteix el Correcte Funcionament dels Sistemes

  manteniment informàtic

  El manteniment de les tecnologies de la informació (IT) és una tasca crucial per a qualsevol empresa, ja que la fallada d’un equipament o el mal funcionament dels sistemes informàtics poden causar greus pèrdues econòmiques. Per això, és important comptar amb serveis de manteniment informàtic especialitzat que assegurin el correcte funcionament de tots els equips i sistemes.

  En aquest article explicarem què són i en què consisteixen els serveis de manteniment informàtic, així com les diferents tasques que realitzen per garantir el correcte funcionament dels sistemes informàtics d’una empresa.

  Què és el manteniment informàtic?

  El manteniment informàtic per a empreses és un conjunt de tasques que es realitzen per personal intern o per empreses especialitzades, amb l’objectiu de mantenir i prevenir un servei òptim dels sistemes informàtics.

  El manteniment informàtic té com a objectiu principal garantir que els equips informàtics siguin operatius durant el màxim temps possible, així com reduir la possibilitat d’errors i fallades.

  Quins són els serveis de manteniment informàtic?

  Els serveis de manteniment informàtic són diversos i depenen de les necessitats de cada empresa. A continuació, es detallen alguns dels serveis que oferim a Gestinet, la nostra empresa especialitzada en el manteniment informàtic:

  1. Servei d’Atenció a Usuaris (CAU): Aquest servei respon a la necessitat de centralitzar totes les comunicacions amb els usuaris, com ara peticions de servei, incidències, queixes, etc. Les principals funcions i activitats que es realitzen són:

  2. Atenció als usuaris a través de trucades telefòniques, correus electrònics o peticions generades a través de la gestió d’incidències dels usuaris.

  3. Registre, tipificació, prioritat, resolució o reassignació de les incidències.

  4. Nivell 1: Resolució d’incidències immediates i fàcils de resoldre, també anomenades de primer nivell.

  5. Nivell 2: Reassignació d’incidències que no es poden resoldre a l’equip de suport de microinformàtica, infraestructures o servidors, o també anomenades de segon nivell.

  6. Coordinació i seguiment de les incidències fins a la seva resolució.

  7. Gestió de reclamacions d’usuaris: gestió, prioritat, assignació d’implantador/s, indicació de data prevista de resolució, coordinació i seguiment fins a la seva resolució.

  8. Notificació als usuaris de l’estat de les seves incidències, progrés i resolució, quan l’àrea

   

  manteniment suport informatic

   

  El manteniment informàtic preventiu

  El manteniment preventiu s’encarrega de realitzar tasques programades per anticipar-se a possibles avaries o mal funcionament dels equips informàtics. Això permet minimitzar les interrupcions i parades de servei i evitar pèrdues econòmiques.

  Les principals tasques i activitats que s’executen en el manteniment preventiu són:

  1. Realització de revisions periòdiques programades per detectar i corregir possibles problemes.
  2. Actualització de software i firmware dels equips informàtics per garantir la compatibilitat i seguretat dels sistemes.
  3. Neteja i manteniment dels components dels equips per prevenir la seva deterioració i millorar el seu rendiment.
  4. Monitorització dels sistemes informàtics per detectar possibles anomalies i solucionar-les abans que es converteixin en problemes greus.

   

  empresa serveis informatics

   

  El manteniment informàtic correctiu

  El manteniment correctiu és el conjunt de tasques que es realitzen per solucionar les avaries i problemes que afecten els equips informàtics. Aquest manteniment es duu a terme quan s’ha detectat un problema i és necessari reparar-lo per restaurar el servei.

  Les principals tasques i activitats que s’executen en el manteniment correctiu són:

  1. Diagnòstic i detecció de problemes i avaries.
  2. Reparació o substitució de components que no funcionen correctament.
  3. Restabliment del servei i verificació que el sistema funciona correctament.

  manteniment serveis informatics

   

  El manteniment evolutiu

  El manteniment evolutiu consisteix en la millora i actualització dels sistemes informàtics per adaptar-los a les noves necessitats i requeriments de l’empresa. Això implica la incorporació de noves funcionalitats i la millora del rendiment dels sistemes.

  Les principals tasques i activitats que s’executen en el manteniment evolutiu són:

  1. Anàlisi de les necessitats i requeriments de l’empresa.
  2. Disseny i desenvolupament de noves funcionalitats i característiques.
  3. Integració de noves tecnologies i aplicacions per millorar el rendiment dels sistemes.
  4. Actualització dels sistemes per garantir la seva compatibilitat i seguretat.

  El manteniment informàtic és una tasca imprescindible per garantir el correcte funcionament dels equips i sistemes informàtics en les empreses. Els serveis de manteniment informàtic ofereixen una àmplia gamma de tasques i activitats per garantir la disponibilitat, rendiment i seguretat dels sistemes informàtics. Això ajuda a minimitzar les interrupcions i parades de servei, a prevenir pèrdues econòmiques i a millorar la productivitat i eficiència de l’empresa. És important confiar en professionals especialitzats en manteniment informàtic per assegurar la millor gestió dels equips i sistemes informàtics.

   

  Preguntes freqüents

  Quins beneficis té contractar un servei de manteniment informàtic per a una empresa?

  Contractar un servei de manteniment informàtic permet a les empreses comptar amb especialistes que garanteixen el correcte funcionament dels equips i sistemes informàtics, la qual cosa minimitza la possibilitat de falles i errors que poden causar pèrdues econòmiques. A més, aquest tipus de servei també permet millorar la productivitat dels empleats, ja que tenen accés a sistemes i equips que funcionen de manera eficient i sense interrupcions.

  Quins són els serveis que s’ofereixen en el manteniment informàtic?

  Els serveis oferts en el manteniment informàtic varien segons les necessitats de cada empresa, però alguns dels serveis més comuns inclouen: servei d’atenció a l’usuari, manteniment preventiu, manteniment correctiu, actualització de software, gestió de còpies de seguretat, gestió de xarxes, solució de problemes i assessorament en l’adquisició de nous equips i tecnologies.

  Què és el manteniment informàtic preventiu?

  El manteniment informàtic preventiu consisteix a fer tasques programades per a anticipar-se a possibles falles o mal funcionament dels equips informàtics. Algunes de les tasques que es duen a terme en aquesta mena de manteniment inclouen: revisió periòdica per a detectar i corregir possibles problemes, actualització de software, neteja i manteniment dels components, i monitoratge dels sistemes informàtics per a detectar anomalies i solucionar-les abans que es converteixin en problemes greus.

  Per què és important realitzar un manteniment informàtic periòdic?

  Realitzar un manteniment informàtic periòdic és essencial per a garantir el correcte funcionament dels equips i sistemes informàtics d’una organització. Això permet identificar i solucionar problemes abans que es converteixin en falles majors que puguin afectar la productivitat i l’eficiència del negoci. A més, un manteniment adequat ajuda a prolongar la vida útil dels equips, reduir els costos de reparació i reemplaçament, millorar la seguretat de la informació i mantenir actualitzats els sistemes operatius i software. En resum, el manteniment informàtic periòdic és una inversió necessària per a assegurar la continuïtat i èxit de qualsevol empresa que depengui de la tecnologia per a operar.

  La importància de la ciberseguretat en el manteniment informàtic

  En l’era digital en la qual ens trobem, la ciberseguretat s’ha convertit en un aspecte crucial en el manteniment informàtic. La dependència dels sistemes informàtics i la gran quantitat d’informació sensible que es maneja en ells, fa que els atacs cibernètics siguin cada vegada més freqüents i sofisticats.

  Per això, és important que les empreses comptin amb mesures de seguretat adequades per a protegir la seva informació i sistemes informàtics. A continuació, es detallen algunes mesures de seguretat que es poden implementar:

  • Actualització de software i sistemes operatius

  Mantenir actualitzat el software i els sistemes operatius dels equips informàtics és fonamental per a garantir la seva seguretat. Les actualitzacions solen incloure pegats i correccions de seguretat que solucionen vulnerabilitats conegudes.

  • Antivirus i antimalware

  Els antivirus i antimalware són programes dissenyats per a detectar i eliminar software maliciós. És important comptar amb un bon programa antivirus actualitzat i realitzar escanejos periòdics en els equips per a detectar i eliminar possibles amenaces.

  • Còpies de seguretat

  Realitzar còpies de seguretat de la informació important i sensible és fonamental per a assegurar la continuïtat del negoci davant possibles atacs cibernètics. En cas de sofrir un atac, comptar amb còpies de seguretat actualitzades permetrà recuperar la informació perduda i minimitzar els danys.

  • Firewalls

  Els firewalls són dispositius de seguretat que controlen i filtren el trànsit de xarxa. Són una eina fonamental per a protegir els sistemes informàtics de possibles intrusions externes.

  • Educació i conscienciació del personal

  L’educació i conscienciació del personal és essencial per a prevenir possibles bretxes de seguretat. És important que els empleats coneguin les mesures de seguretat implementades en l’empresa i estiguin capacitats per a detectar possibles amenaces i actuar en conseqüència.

  Gestinet és la seva empresa de confiança per a tenir a l’abast el millor suport i manteniment informàtic.

  Contacti amb nosaltres, ens adaptem a la seva empresa.

  Rate this post

  Gestinet, el seu partner 360º amb les millors solucions professionals.

  SEO Posicionament Web
  Rate this post